zbudujemy
twój wymarzony dom

Projekty UE

W związku z planowaną realizacją projektu pt. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa F.H.U.”DEM-BUD” Grzegorz Demianiuk w ramach DZIAŁANIA 1.2 Internacjonalizacja MSP – Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020, firma F.H.U.”DEM-BUD”

Grzegorz Demianiuk ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w projekcie: Opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne.

Pliki do pobrania